Siraman Rokhani Ramadhan 1440 H

Ungaran, 10/05/2019 – Bertempat di Mushola Al Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, Takmir Mushola mengadakan kegiatan siraman rokhani pertama Ramadhan 1440 H. Penceramah yang diundang untuk mengisi kegiatan siraman rokhani ini adalah Ustadz Hamami. Ustadz Hamami merupakan pengasuh pondok pesantren Multazam, Pudakpayung, Semarang.

Dalam siraman rokhaninya, Ustadz Hamami diantaranya menyampaikan keutaman orang yang bertaqwa sebagai berikut :

Diberi kegembiraan dalam hatinya

Keutamaan orang yang bertaqwa adalah diberi kegembiraan,  tidak ada kekhawatiran dan tidak bersedih hati sebagaimana yang tercantum dalam Surat Yunus : 62 - 64  sebagai berikut :

Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.

(Yaitu) orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa.

Disertai oleh Allah SWT

Keutamaan orang yang bertaqwa adalah disertai oleh Allah SWT sebagaimana yang tercantum dalam Surat An Nahl : 28  sebagai berikut :

Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan

Dicintai oleh Allah SWT

Keutamaan orang yang bertaqwa adalah dicintai oleh Allah SWT sebagaimana yang tercantum dalam Surat Ali Imran : 76  sebagai berikut :

(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Yakni janji yang telah dibuat seseorang baik terhadap sesama manusia maupun terhadap Allah.

Diberi jalan keluar

Keutamaan orang yang bertaqwa adalah diberi jalan keluar oleh Allah SWT sebagaimana yang tercantum dalam Surat Ath-Thalaq : 2  sebagai berikut :

Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar.

Diberi rezeki yang tidak disangka-sangka

Keutamaan orang yang bertaqwa adalah diberi rezeki yang tidak disagka-sangka sebagaimana yang tercantum dalam Surat Ath-Thalaq : 3  sebagai berikut :

Dan memberinya rezki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki)Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.

Diberi furqon

Keutamaan orang yang bertaqwa adalah diberi furqon  sebagaimana yang tercantum dalam Surat Ath-Thalaq : 3  sebagai berikut :

Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertaqwa kepada Allah, nescaya Dia akan memberikan kepadamu furqan dan menghapuskan segala kesalahan-kesalahanmu dan mengampuni (dosa-dosa) mu. Dan Allah mempunyai kurnia yang besar.

Dihapuskan dosa

Keutamaan orang yang bertaqwa adalah dihapuskan dosa sebagaimana yang tercantum dalam Surat An-Anfaal : 29  sebagai berikut :

Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertaqwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu furqan dan menghapuskan segala kesalahan-kesalahanmu dan mengampuni (dosa-dosa) mu. Dan Allah mempunyai kurnia yang besar.

Diberi kemudahan dalam urusan

Keutamaan orang yang bertaqwa adalah diberi kemudahan dalam urusan sebagaimana yang tercantum dalam Surat An-Anfaal : 29  sebagai berikut :

Dan barangsiapa yang bertaqwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya

Dalam siraman rokhani ini, dibuka forum tanya jawab mengenai permasalahan-permasalahan umum terkait dengan keislaman (aqidah, fiqih dan akhlak).

Galeri foto kegiatan siraman rokhani pertama Ramadhan 1440 H ini dapat dilihat di sini.

back to top