Pendaftaran Akta Notaris

Syarat-Syarat Pendaftaran Akta Notaris Untuk Badan Hukum:

  • Menyerahkan akta badan hukum asli dan 1 (satu) lembar fotocopy-nya;
  • Surat pengantar notaris yang bersangkutan (apabila pendaftaran dilakukan oleh bukan pemilik / pengurus badan hukum);
  • Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pengurus;
  • Melampirkan fotocopy kartu NPWP badan hukum;
  • Apabila akta perubahan (notulen rapat) melampirkan fotocopy akta sebelumnya (akta pendirian / perubahannya);
  • Membayar leges / PNBP.